Cunoscut tot mai puţin tinerelor generaţii, gromovnicul este o carte populară cu caracter astrologic care dezvăluie soarta omului şi starea viitoare a timpului prin interpretarea tunetelor şi fulgerelor. Gromovnicul are tot 12 zodii, câte una pentru fiecare lună.

Luna lui gerar (ianuarie) -- zodia Ţapului

Potrivit gromovnicului, cine se va naşte sub această zodie va fi dulce la vorbă, lungăreţ la obraz şi rumen. Frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, gânditor, tăcut, iubitor de avuţie, mânios. Va fi om cu căutătura îndreptată la pământ, cu nasul lat şi cărnos, tare în genunchi şi care lesne se va îmbolnăvi. Va avea un semn în piept sau într-un genunchi ori pe obraz şi va fi înalt. Multe va făgădui şi puţin va da. Născocitor de pricini, mâhnit la faţă, nepăsător, nu aşa bun la negustorii după cum vrea să se arate, făţarnic şi îndemânatic la fapte rele.

Luna lui făurar (februarie) -- zodia Udătorului

Cine se va naşte în această lună va fi minunat la obraz, vorbitor şi bine povăţuitor. Va fi blând la vorbă, la trup drept, dar una va vorbi şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri mari şi norocos. Îi va rămâne mare moştenire de la rudenii. Copilul de parte bărbătească va fi iubitor de învăţături, se va însura de tânăr, iar după 30 de ani va petrece o viaţă mai bună şi mai fericită. Copila va fi veselă şi va trebuie să se ferească de apă, iar de bărbatul cel dintâi se va lipsi. Cei născuţi în această zodie vor fi gânditori, iubitori de învăţătură, care le va aduce bogăţie.

Luna lui mărţişor (martie) -- zodia Peştilor

Cine se naşte sub acest semn al Peştilor nu va fi nici mare, nici mic, va fi scurt la grumaz, minunat la faţă, frumos la statură, drept, bun, mândru şi îndrăzneţ, plecat către învăţătură. Va avea un semn la mână sau la faţă, mare la chip, voinic şi viclean. Pe nimeni nu va crede, se va lăuda cu învăţătura, din ţara lui va călători şi de la străini multă bogăţie va câştiga. Copilele ce se vor naşte în această zodie vor fi mânioase şi iubitoare de pricini, înşelătoare, iubite de oameni. De bărbatul cel dintâi se vor despărţi şi se vor însoţi cu altul, care li se va părea mai bun.

Luna lui prier (aprilie) -- zodia Berbecului

Cei născuţi în această lună vor fi buni, sârguincioşi, dar ciudaţi la făptură, lungăreţi la obraz, mânioşi, vorbitori de rău asupra altora, nestatornici, îndrăzneţi. Vor fi bogaţi şi cinstea curând o vor pierde, dar curând o vor dobândi. Cu oamenii cei buni nu se unesc, sunt arţăgoşi, biruitori la război, gata mereu de certuri şi bătăi. Mulţi născuţi în această zodie jură lesne pe numele lui Dumnezeu şi al părinţilor, fără a se gândi la cele ce vor urma.

Luna lui florar (mai) -- zodia Taurului

Pruncii ce se vor naşte în această lună vor fi vrednici a semăna holde şi a chivernisi casa. Iubitori de jocuri, buni, îndrăzneţi, iubitori de adânci învăţături, veseli şi iubitori de muzică, la statură înalţi şi la faţă curaţi, cu ochii frumoşi, deschişi la minte. Când vor ajunge la anii cei desăvârşiţi se vor îmbogăţi, se vor pleca mai mult la chipul cel duhovnicesc. Vor căuta să aibă tot vorbe bune, dar nu vor mulţumi pe oameni cu faptele cele bune. Vor fi tăcuţi şi tainici. Pe nimeni nu vor asculta ce i-ar învăţa şi ar dori să fie lăudaţi de toţi. Vor fi sângeroşi şi foarte supărăcioşi, iar mânia le va aduce mari pagube.

Luna lui cireşar (iunie) -- zodia Gemenilor

Cel născut sub semnul Gemenilor va avea o fire nestatornică, va fi dornic de învăţătura lucrurilor celor adânci şi cu pricepere la toate. Va fi om glumeţ, va face multe şi lungi călătorii, va fi îndrăzneţ la vorbă, dar rău la minte. Mulţi născuţi sub această zodie ajung domni mari. Această zodie este de mijloc, face pe om ţiitor de minte, dar nu e bogat.

Luna lui cuptor (iulie) -- zodia Cancerului

Cine se va naşte în această zodie va fi priceput de mari înţelegeri, iubitor de fapte bune, iar de meşteşuguri urâtor. Nu va iubi mâncarea şi multă băutură, va fi iute la mânie, înţelept, mândru şi îndrăzneţ. Va trăi mulţumit cu ceea ce are şi va fi mai mult sărac. Va suferi multe boli, va fi pizmaş şi nu va băga în seamă dreptatea. Omul născut în această zodie se va veseli mai mult în lucruri slabe. Îi place somnul, e credincios, dar lesne se va îmbolnăvi.

Luna lui gustar (august) -- zodia Leului

Copilul născut în această zodie este frumos şi cărnos, cu ochii mari, iubit de mai-marii lui, puţini la număr ca dânsul. Aplecat la buna rânduială, la adevăr şi dreptate, cu bună înţelegere în viaţa sa. Părinţii nu-l vor iubi, de alţii va fi căutat şi îngrijit, iar faptele lui nu vor aduce mulţumirea unora. Va avea mare mânie, va fi om vrednic şi va face lucrurile sale spornice, va avea mari norociri şi vrednicii. Va fi bun povăţuitor pentru alţii şi lucrător de multe lucruri bune, deştept, fără de nici un rău. Îi va plăcea mult dreptatea, cinstea şi mândria şi va fi om voinic.

Luna lui răpciune (septembrie) -- zodia Fecioarei

Omul ce se va naşte în zodia Fecioarei are firea nestatornică, are pricepere la învăţături adânci şi la toate lucrurile şi meşteşugurile, dar mai ales la aritmetică, adică la socoteli cu numere, şi la lucruri de cancelarie. Cu mult noroc, va fi bun de fire, cinstit şi va vorbi minunat. Oamenii străini vor ţine mai mult la dânsul decât la ai săi. Va avea dragoste mare la haine scumpe, va ajunge om mare. E om ţiitor de minte, drăgălaş peste fire, înclinat spre trebile sufleteşti şi norocos.

Luna lui brumărel (octombrie) -- zodia Cumpenei

Cine se va naşte sub acest semn al Cumpenei va fi om de treabă, frumos, curat, iubitor de dreptate, grăitor de adevăr, dacă obiceiurile cele rele nu-i vor schimba firea. Milostiv, cu bună cuviinţă, vesel şi iubitor de muzică. Va fi curat la faţă, cu ochi frumoşi, statură de mijloc, când tăcut, când prea vorbitor. Cu inima deschisă, sângeros, iute la mânie, dar îndată se întoarce şi îi pare rău de vorbele sale rostite la iuţeală. Mânia lui îi aduce mare pagubă. Va trăi cinstit, va fi adesea şi mândru şi va fi iubitor de înţelepciune. Oamenii nu vor prea îndrăzni a-i face vreun rău pe faţă, dar în spate va avea mulţi duşmani.

Luna lui brumar (noiembrie) -- zodia Scorpiei

Cel născut în zodia Scorpiei va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de ruşine, înşelător, mincinos, vorbitor de rău, nestatornic. Va fi viclean şi iubitor de argint. Va gândi pururea la armă şi va fi biruitor. Lucrător la toate, gata în tot ceasul la certuri şi bătăi foarte rele. Iute la sânge, roşu la faţă şi cu părul aspru, în tot ceasul gândeşte de rău să sfătuiască pe alţii şi să clevetească pe vecinii săi. N-are astâmpăr în a face rău. Toate le vrea să fie cum vrea el şi în nimenea nu se va încrede. Cu muierile lor va trăi necontenit în ceartă şi în bătăi. Cu toate acestea vor avea şi oarecare nărav bun.

Luna lui undrea (decembrie) -- zodia Arcaşului

Copilul ce se va naşte sub acest semn al Arcaşului va fi cu minte bună şi cu socotinţă, înţelept, cucernic, drept, smerit, milostiv, norocos, sfătuitor bun, bine va grăi. De răul altuia nu se va bucura. Frumos la stat, cu ochi negri, va fi tare în umeri, iar părul îl va avea neted. Va fi vesel, blând, bun la minte, cu chiverniseală. Va suferi de durere de cap şi de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.